Logistično inženirstvo - 1. letnik: 9. 10. odpadejo PKV SV 3. skupina

Zaradi bolniške odsotnosti tudi v ponedeljek, 9. 10. odpadejo seminarske vaje pri predmetu PKV - 3. skupina.