Nagovor ravnatelja

Spoštovani,

današnji čas je čas krize in pomembnost inovativnih, praktično uporabnih znanj in kompetenc še nikoli ni bila tako visoka. Logistika, ekonomija, ter varstvo okolja in komunala so perspektivna področja, ki jih ponuja naša šola. Prepričan sem, da si boste študenti skozi izobraževanje na naši šoli pridobili prav tista znanja in kompetence, ki jih gospodarstvo v tem času najbolj potrebuje. Vaša pot do znanja bo temeljila na našem medsebojnem sodelovanju, spoštovanju drug drugega, spoštovanju etičnih načel in verjamem, da nam bo vsem uspelo.

Sledenje razvoju stroke, povezovanje z gospodarstvom, vključevanje strokovnjakov iz priznanih podjetij, uporaba sodobnih metod dela in sodobnih učnih pristopov je zagotovilo, da boste študenti dobili tista znanja, ki jih tehnološko razvita družba potrebuje, dobili pa boste tudi odlično teoretično osnovo, ki vam bo omogočala nadaljevanje vašega šolanja.

V tem letu je uspešno pričela s študijskim letom že petnajsta generacija rednih in izrednih študentov. Višja prometna šola Maribor tako potrjuje svoj pomemben položaj za razvoj logistične, ekonomske, in okoljevarstveno-komunalne stroke v širši regiji kakor tudi na državnem nivoju.

Verjamem v vas in vam želim veliko uspeha.

Ravnatelj

mag. Oton Mlakar

 

 

oton2